MaisonMaison heeft met een tussenpoos van 2 weken mijn kruipruimte geisoleerd. Naast de isolatie is het vocht aldaar aanmerkelijk gereduceerd. En passant is er nog een lek in de afvoerbuis geconstateer, waarvoor een afspraak met de loodgieteer, ter reparatie is gemaakt.